Wycena

 

W zakresie wyceny przedsiębiorstw oraz nieruchomości świadczymy usługi w następującym zakresie:
 

  • WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW –  certyfikat nr 97/WP-6/2009/245
  • WYCENA DLA CELÓW SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
  • CZYNNOŚCI RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO JAKO BIEGŁEGO SĄDOWEGO,
  • WYCENA LASÓW , TERENÓW ZIELONYCH I ZASIEWÓW W
     ASPEKCIE ODSZKODOWAŃ SPOWODOWANYCH BUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
  • WYCENA DLA BANKÓW, DLA POTRZEB ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI- lista PFSRM, zaśw. nr  nr 682/BANK-11/2011/2967

Dokonujemy wycen dla banków, przedsiębiorstw/spółek/firm, urzędów oraz osób prywatnych.

 

 

Strona nie zawiera plików cookie.