Doradztwo

 

Sporządzamy opinie w zakresie:

  • rynku nieruchomości,
  • wyceny, zarządzania,  pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
  • opinie i ekspertyzy doradcze

W/w. usługi wykonujemy w oprciu o przepisy Ustawy o gospodarce nieruchomościami  dot. rzeczoznawców majątkowych, zarządców nieruchomości , pośredników w obrocie nieruchomościami.

 

Strona nie zawiera plików cookie.